Swoboda wypowiedzi oraz możliwość zachowania anonimowości w internecie sprawia, że coraz częściej dochodzi tam do nadużyć w sferze dóbr osobistych. Sekcje komentarzy w mediach społecznościowych, dyskusje na forach oraz pod artykułami prasowymi są miejscem, gdzie codziennie dochodzi do szkalowania dobrego imienia wielu osób publicznych i nie tylko.

Co grozi za zniesławienie?

Zniesławienie definiowane jest jako przestępstwo, które polega na pomówieniu osoby, grupy osób lub instytucji o postępowanie lub przymioty, które w opinii publicznej mogą ją poniżyć lub doprowadzić do utraty zaufania koniecznego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub specyfikę działalności.

Za pomówienie uznawane jest zachowanie, które miało na celu bezpodstawne oskarżenie drugiej osoby, grupy osób, osoby prawnej, instytucji lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zachowanie to może przyjmować formę słowną, pisemną, gestu, czy rysunku lub znaku. Pomówienie może też zostać popełnione w sytuacji powtórzenia lub cytowania cudzych słów.

Oczernianie w internecie

Współcześnie każda działalność gospodarcza, produkt czy usługa, ale także osoby publiczne  praktycznie nie istnieją, jeśli nie ma na ich temat informacji w internecie. Badania pokazują, że zamieszczane w sieci opinie i komentarze na temat danego przedsiębiorstwa, podmiotu lub usługi mają ogromny wpływ na decyzje odbiorcy o skorzystaniu z danej oferty i mają zdecydowanie większe znaczenie na grupę docelową niż reklamy pojawiające się w prasie czy telewizji.