Jak dbać o ochronę wizerunku w internecie?

Jak dbać o ochronę wizerunku w internecie?

Pojęcie wizerunku zazwyczaj odnosi się do świadomie zbudowanego obrazu danej osoby, produktu lub przedsiębiorstwa, który pozwala go zidentyfikować.

Wizerunek firmy czy usługi można budować w odniesieniu do grupy docelowej, zwracając uwagę na szczególne cechy i właściwości, które produkt, usługa lub przedsiębiorstwo powinny trwale posiadać. Budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku jest procesem długotrwałym i niełatwym, ale niezbędnym w przypadku publicznej działalności, a współcześnie ogromny wpływ na kreowanie wizerunku mają media i środki masowego przekazu.

Wraz z upowszechnieniem się mass mediów, w szczególności internetu ogólnodostępne stały się różnego rodzaju portale opiniotwórcze, fora czy strony, które pozwalają każdemu użytkownikowi na  publikowanie najróżniejszych treści i wpisów. Często są to niestety takie treści, które naruszają dobra osobiste i negatywnie wpływają na wizerunek danej firmy lub jednostki w internecie, a samodzielne dotarcie do źródła lub pozbycie się tego typu komentarzy jest zazwyczaj niemożliwe. Skutki pojawiania się negatywnych i szkodliwych wizerunkowo treści są bardzo szkodliwe i krzywdzące. W przypadku firm czy instytucji nierzadko przekładają się na spadek zysków danego przedsiębiorstwa, utratę klientów czy zmniejszenie zainteresowania daną usługą i firmą.

Kto jest narażony na naruszanie wizerunku i jakie są tego źródła

Obecnie na naruszanie wizerunku w internecie narażony jest praktycznie każdy. Takim naruszeniem może być zarówno niewłaściwy wpis, jak też zdjęcie z niestosownym opisem czy obraźliwy komentarz. Z powodu ogromnej popularności serwisów społecznościowych na których stale publikuje się zdjęcia, czy też portali opiniotwórczych internetowe szkalowanie jest na porządku dziennym.

Ofiarami obelżywych wpisów i naruszania internetowej reputacji są obecnie nie tylko osoby publiczne, ale coraz częściej zagrożeni są także przedsiębiorcy i osoby prywatne. Autorami niewłaściwych komentarzy czy zdjęć mogą być osoby, które celowo i z pełną świadomością działają na szkodę wizerunku danej firmy lub osoby. Zwykle to osoby z konkurencyjnego otoczenia, które przez tworzenie takich negatywnych opinii manipulują grupą odbiorców i potencjalnych klientów, zniechęcając ich do skorzystania z usług danego przedsiębiorstwa czy nawiązania współpracy. Nierzadko za publikowaniem niewłaściwych treści, szczególnie w przypadku oczerniania przedsiębiorców i ich zakładów stoją byli współpracownicy lub osoby sabotujące daną instytucję, które przy okazji wyjawiają poufne informacje dotyczące przedsiębiorstwa. Wszystkie te działania skutecznie obniżają zainteresowanie firmą i jej usługami oraz niekorzystnie wpływają na jej wizerunek, co może mieć poważne skutki. Wyrządzone szkody trudno naprawić, a odbudowanie dobrego imienia jest procesem długotrwałym i nie daje gwarancji powodzenia.

Lokalizacja zagrożeń

Istnieje kilka lokalizacji w sieci, które są szczególnie narażone na publikowanie niewłaściwych zawartości, wykorzystywanie wizerunku i rozpowszechnianie nielegalnych treści. Najpopularniejszymi miejscami są serwisy społecznościowe, na których notorycznie pojawiają się wpisy lub zdjęcia, rozpowszechniane bez zgody właściciela, które poważnie wpływają na jego obraz.

Wpisy, które mogą być szkodliwe dla wizerunku pojawiają się także w wynikach wyszukiwarki google, w różnego rodzaju portalach tematycznych i branżowych i innych serwisach tego rodzaju. Ze względu na specyfikę takich miejsc jak fora i blogi czy też grupy dyskusyjne oraz wszelkie porównywarki, które działają właśnie przez to, że użytkownicy tworzą wpisy i komentarze, są częstym miejscem w którym dochodzi do naruszeń wizerunku.

Znaczenie internetowych wpisów

Badania pokazują, że ogromny wpływ na postrzeganie przez odbiorcę osób prywatnych, produktów czy instytucji ma to, jakie opinie pojawiają się o nich w sieci. Większość z nas zanim zdecyduje się na nawiązanie współpracy czy skorzystanie z danej usługi sprawdza opublikowane na jej temat komentarze i oceny i na tej podstawie podejmuje swoją decyzję. Ponad 75% Polaków sprawdza opinie w wyszukiwarkach i w oparciu o internetowe treści wybiera osobę, usługę czy firmę, z którą chce współpracować.

W zdobyciu odbiorców i poszerzeniu grupy docelowej pomaga pozytywnie zbudowany wizerunek. Nawet kilka negatywnych opinii może zniszczyć starannie budowany obraz przedsiębiorstwa czy osoby prywatnej, a czytający takie komentarze zazwyczaj nie mają możliwości weryfikacji tego, czy podane wiadomości są prawdziwe czy może zostały stworzone złośliwie i celowo, aby zniszczyć reputację. Choć nie mamy wpływu na wszystkie informacje i opinie, które pojawiają się na nasz temat w internecie, pojawiło się jednak kilka możliwości zarządzania nimi, dzięki czemu istnieje szansa na poprawę nadszarpniętego wizerunku naszej marki.

Prawne zapisy dotyczące ochrony wizerunku

Współczesne przepisy prawa jasno określają w jaki sposób dochodzi do naruszania wizerunku i łamania praw osobistych oraz jak można chronić wizerunek zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach naruszania dóbr lub niszczenia wizerunku marki w sieci poprzez publikację niewłaściwych wpisów,najlepszym rozwiązaniem jest dochodzenie swoich praw na drodze prawnej i sądowej. W przypadku uznania osoby lub instytucji za winną bezprawnego naruszenia wizerunku i działania na szkodę, możliwe są kary pieniężne, usunięcie niewłaściwych treści, a w poważniejszych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Artykuły 23 i 24 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., a także kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) klasyfikują wizerunek jako dobro osobiste człowieka , które podlega ochronie, a jego naruszenie jest niezgodne z prawem i może być karalne. Wizerunek w internecie chroni także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokładniej art. 81 i 83 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), w których określone są zakres i dokładny sposób ochrony wizerunku, które w przypadku ich łamania rozpatrywane jest oddzielnie i niezależnie od innych dóbr osobistych i podlegają karze.

Ochrona wizerunku

Pojawianie się negatywnych treści, które działają na szkodę wizerunku osób prywatnych i firm wymusiło powstanie specjalnych przedsiębiorstw, których działalność polega na ochronie internetowej reputacji, neutralizowaniu negatywnych treści, ale także monitorowaniu tego, co pojawia się o danej firmie lub podmiocie w internecie.

Ochrona wizerunku w sieci poprzez usuwanie negatywnych treści to usługa, która skierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i przedsiębiorców zmagających się z atakami w sieci. Stwarza możliwość naprawy i odbudowy nadszarpniętego obrazu poprzez działania mające na celu nasycenie wyników wyszukiwarek treściami o charakterze pozytywnym lub neutralnym i zepchnięcie krytycznych komentarzy na dalsze strony, a także przez ciągłe monitorowanie aktualnie publikowanych opinii i wpisów. Są to działania w pełni legalne i zgodne z prawem, pomagające rozwiązać problem u jego źródła i zminimalizować ewentualne szkody wizerunkowe, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wielką korporacją czy osobą prywatną, której dobre imię zostało zagrożone.

Up Next:

Jak zarządzać reputacją w internecie?

Jak zarządzać reputacją w internecie?