Jak walczyć z piratami?

Jak walczyć z piratami?

Piractwo komputerowe to ogromny problem wśród dzisiejszej społeczności wirtualnej. Obejmuje cały świat, tam gdzie ludzie mają dostęp do Internetu. Nie da się go jednak całkowicie zwalczyć, ale można zapobiegać i ograniczyć zasięg nielegalnie prowadzonych działań. Jak tego dokonać, aby być krok przed “piratem komputerowym”?

Co to jest piractwo komputerowe?

W pierwszej kolejności należałoby dowiedzieć się co oznacza ten termin. Piractwo komputerowe nazywane również piractwem internetowym, jako potoczne określenie oszustwa prawnego, który dotyczy kradzieży mienia. Najlepszym wyjaśnieniem tego terminu będzie przytoczenie definicji, udostępnionej przez podlaską policję. Zatem “piractwo komputerowe to bezprawne kopiowanie (zwielokrotnienie) lub dystrybucja (rozpowszechnianie) programów komputerowych podlegającej ochronie prawno-autorskiej. Do piractwa komputerowego może dochodzić poprzez kopiowanie, pobieranie, współdzielenie (ang. sharing), sprzedaż lub instalowanie w komputerze prywatnym lub firmowym większej liczby kopii programu niż zezwala na to licencja.”  

Większość osób nie zastanawia się nawet, czy nabycie jakiegoś oprogramowania to tak naprawdę nabycie licencji na używanie programu, a nie jego faktyczny zakup. Zwykle licencja wyznacza ile kopii programu dozwolono, do zainstalowania na komputerach. Należy wówczas dokładnie wczytać się w treść produktu, by nie popełnić przestępstwa. Jeśli dany użytkownik zrealizuje więcej kopii niż jest to dozwolone, może zostać określony mianem pirata komputerowego lub internetowego.  

Mianowicie: kopiowanie bądź ściąganie kopii oprogramowania bez pozwolenia to złamanie prawa, bez względu na to ile kopii oraz ile osób to dotyczy. Nie liczy się fakt, że jest to jednorazowe powielanie programu, przekazywanie innym plików do instalacji, pobieranie aplikacji z sieci czy choćby zakupienie jednego oprogramowania i jego dalsze wgrywanie na kilku różnych urządzeniach, w tym prywatnych. Nadal będzie to zaliczało się jako naruszenie praw autorskich, czyli piractwo. Według prawa obowiązującego w Polsce producent, któremu naruszono te zasady, może domagać się na drodze cywilnej odszkodowania nawet trzykrotnie większego, niż wynosi jego wynagrodzenie, z tytułu posiadania licencji. Natomiast na drodze odpowiedzialności karnej, “pirat komputerowy” może zostać skazany nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Nieważne czy jest się osobą fizyczną lub prawną, działa się z myślą o dochodzie lub nie, każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Co więcej w momencie zainstalowania jakiegoś programu na komputerze istnieje ryzyko zainfekowania go o złośliwe bądź szpiegowskie pliki, co skutkuje uszkodzeniem lub utratą ważnych danych.

5 rodzai piractwa komputerowego

 

 • Piractwo między użytkownikami końcowymi

Występuje, kiedy użytkownik bez zezwolenia uzyskuje program na komputer, przybierając takie formy jak:

 • instalowanie programu a następnie jego powielanie na kilku urządzeniach
 • kopiowanie płyt CD celem rozpowszechniania systemu
 • uaktualnienie programu, bez jego wcześniejszego legalnego nabycia
 • używanie oprogramowania bez przestrzegania ustalonych przez producenta ograniczeń
 • Używanie oprogramowania bez licencji dostępowej

Przypadek dotyczy sytuacji, kiedy spora część pracowników danej sieci korzysta w tym samym momencie z głównej kopii programu. Firma mająca sieć lokalną, która uruchamia na serwerze programy dla wielu interesariuszy, musi być pewna czy licencja ją upoważnia. Jeżeli oprogramowanie używane jest przez znaczną liczbe pracowników niż określa licencja, to może być traktowane jako nadużycie autorskie.

 • Piractwo w Internecie

Ma miejsce, gdy programy są ściągane z Internetu. Natomiast powinny dotyczyć tych samych zasad co przy zakupie towarów w sklepie tradycyjnym. Piractwo internetowe przejmuje formy takie jak:

 • nielegalne witryny oferujące bezpłatne oprogramowania lub w zamian za wymiane z innym programem
 • fałszywe aukcje internetowe, proponujące podrobione programy lub takie, które naruszają prawa autorskie
 • sieci obrotu plikami w systemie “każdy z każdym” (ang. peer-to-peer) oferujące nielegalnie udostępnianie programów podlegających prawem autorskim
 • Sprzedaż urządzenia z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem

Sytuacja, w której firma sprzedająca nowe urządzenia wgrywa na twardy dysk kopie programów bez posiadania licencji celem uatrakcyjnienia oferty. Zastrzeżenie dotyczy także integratorów, którzy sprzedają oraz instalują nowe aplikacje na urządzeniach biurowych.

 • Podrabianie oprogramowania

To przypadek, kiedy materiały chronione prawem autorskim zostają bezprawnie kopiowane i wprowadzane jeszcze raz do sprzedaży, imitując te oryginalne.  W sytuacji oprogramowań detalicznych, można bardzo często spotkać sfałszowane przedmioty, jak płyty CD czy inne nośniki zawierające nielegalne aplikacje. Przybierają wtedy odzwierciedlone formy autorskich opakowań ze skopiowaną instrukcją, umową, etykietą oraz zabezpieczeniem, by sprawić wrażenie autentycznego oprogramowania.

Jak walczyć z piractwem komputerowym?

Jeżeli zostało zarzucone popełnienie przestępstwa, tj. “piractwa” osobie nieświadomej tego czynu. Bądź jeśli udostępniane nielegalnie materiały trafiły w ogólnodostępny obieg sieci, to istnieje kilka możliwości jak sobie z tym poradzić. Wszystko uzależnione jest od działania jakie należy podjąć i na jak dużą skalę. Wyróżnić można trzy możliwości:

 1. Wytoczenie sprawy przeciwko fałszywym producentom programów korzystających z sieci “każdy z każdym”. Twórca tej sieci wraz z jego klientem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za łamanie praw autorskich, nawet jeśli przestępstwo dotyczy tylko użytkownika tego programu. Różnego rodzaju zgrupowania właścicieli oraz producentów oryginalnych i autentycznych materiałów, może stanowić solidny fundament w walce z nielegalnymi operatorami sieci peer-to-peer.
 2. Wytoczenie sprawy przeciwko osobie prywatnej, która nie jest w żadnym przypadku  operatorem ani producentem sieci “każdy z każdym”. Chodzi tutaj o sytuacje, gdzie specjalnie wynajęta firma namierza numer IP komputera użytkownika, który ściąga nielegalnie kopie plików. Sprawa trafia wówczas do prokuratury, a dalej wniosek o piractwo zostaje wysłany operatorom sieci celem udostępnienia danych osobowych osób popełniających wykroczenie. Ponieważ jak wiadomo nielegalne rozpowszechnianie jakiegoś oprogramowania bądź materiału jest tożsame ze złamaniem prawa autorskiego. Dzięki tej metodzie, oskarżenie trafia do większej liczby osób, co może okazać się całkiem skuteczną metodą w walce z piractwem komputerowym.
 3. Trzecia alternatywa, która jest dość powiązana z poprzednim punktem, to wytoczenie sprawy przeciwko właścicielom sieci peer-to-peer, na której udostępniane są fałszywe pliki. Schemat działania jest podobny, lecz jego konsekwencje znacznie większe. Ponieważ jeśli sprawa dojdzie do skutku, może okazać się, że strona zostanie zamknięta i usunięta z serwera. Pociągnąć to może błędne koło, gdzie również inni właściciele stron, o podobnym celu działania mogą zostać ukarani.
Up Next:

Jak walczyć z nielegalnymi transmisjami telewizyjnymi?

Jak walczyć z nielegalnymi transmisjami telewizyjnymi?