Ochrona & zabezpieczanie danych elektronicznych

Żyjemy w czasach, kiedy większość użytecznych danych oraz utworów artystycznych przechowywane są w pamięci komputerów osobistych lub służbowych. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że niezabezpieczone pliki mogą stać się łatwym celem dla przestępców. Przechwytywanie danych przez osoby nieupoważnione może mieć bardzo poważne skutki, dlatego warto zabezpieczyć się przed utratą ważnych cennych informacji. Jak to zrobić?

Każdego dnia pracownicy wymieniają w obrębie jednego lub kilku przedsiębiorstw dziesiątki, a nawet setki maili, w których zawierają się istotne informacje biznesowe. Niestety wiele firm nadal nie jest świadomych, jak ważne jest zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Bezpieczeństwo danych w firmie jest kluczową sprawą, której zaniedbanie może prowadzić do poważnych strat wizerunkowych oraz finansowych.

Jakie czynniki mogą spowodować utratę danych?

Nawet proste z pozoru czynności mogą sprawić, że poufność i bezpieczeństwo danych w internecie zostaną naruszone. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat tego, co to jest bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem.

Najczęstszymi błędami, które prowadzą do niekontrolowanego wycieku danych lub ich wykradania są np. wysyłka maili z otwartą listą adresową, lub niezabezpieczone nośniki danych. Stąd tak istotne jest szybkie dostrzeżenie wszystkich czynników, które zwiększają ryzyko utraty ważnych informacji i ich eliminacja. Firma Guardem oferuje sprawdzone i skuteczne sposoby zabezpieczenia danych osobowych, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych

Łatwość, z jaką możemy obecnie udostępniać i przesyłać dane stwarza pewne wątpliwości związane z bezpieczeństwem działań w sieci. Dlatego konieczne jest wdrożenie odpowiednich narzędzi zabezpieczających informacje firmowe oraz bazę danych wrażliwych.

Trzeba pamiętać, jakich zasad należy przestrzegać, udostępniając swoje dane w internecie, ponieważ raz zamieszczona informacja może tam pozostać na zawsze. Aby uniknąć niepożądanego wycieku informacji niezbędne jest chronienie haseł, które zabezpieczy odpowiedni system praw dostępu. Ochrona i zabezpieczenie danych elektronicznych przed niepożądanymi osobami jest podstawową czynnością, którą powinien mieć na uwadze każdy przedsiębiorca.

Prawna ochrona własności intelektualnej

Codziennie w internecie dochodzi do przypadków łamania praw autorskich, nie tylko poprzez zjawisko piractwa, ale też nielegalnego wykorzystania własności intelektualnej.

Firma Guardem przeszukuje internet w celu znalezienia przypadków piractwa i innych naruszeń własności intelektualnej oraz doprowadza do usunięcia nielegalnie wykorzystanej treści.