Prawa autorskie

Prawo autorskie jest jednym z pojęć zawartych w prawie cywilnym. Termin ten wchodzi w skład norm składających się na prawo własności intelektualnej. Jest to przywilej autora danego dzieła, który pozwala mu decydować o sposobie wykorzystania utworu i czerpania z tego korzyści finansowych. Autorem może być każda osoba fizyczna, niezależnie od wieku, czy stanu psychicznego. Natomiast przedmiotem prawa autorskiego jest dowolny przejaw indywidualnej działalności twórczej, niezależnie od formy, wartości przeznaczenia, jak i sposobu wyrażenia. Co najważniejsze autor nie musi być absolwentem żadnych szkół wyższych, ani też nie musi spełniać żadnych formalności. Według uregulowań od momentu ustalenia dzieła, nawet gdyby miał on formę nie ukończoną, prawa należą tylko i wyłącznie do twórcy. Pod prawo autorskie podlegają dzieła pisane, wyrażone symbolami matematycznymi/graficznymi, plastyczne, lutnicze, muzyczne, liryczne, fotograficzne, audiowizualne.
Te wytyczne dotyczą także treści zamieszczanych w internecie, a więc tak jak i wszelkie namacalne dzieła, wszystko, co jest publikowane w internecie, posiada prawa autorskie.

Rodzaje licencji prawa autorskiego

W prawie autorskim rozdzielamy trzy typy rodzajów tego unormowania prawnego w systemach komputerowych:
Pierwszym z nich jest adware. Jest to typ oprogramowania, w którym licencja pozwala na darmowe rozpowszechniania, z tym zastrzeżeniem, że podczas użytkowania tego programu będą pojawiały się reklamy, pozwalając w ten sposób autorowi działa na tym zarabiać.
Na bardzo podobnych zasadach działa licencja freeware. Różni się ona jedynie tym od adware, że nie posiada reklam. Również jest darmowa do pobrania i użytkowania.
Licencja shareware różni się od pozostałych. Jej głównym celem jest rozpowszechnianie danego oprogramowania bez opłat, jednak z naniesionymi pewnymi ograniczeniami na użytkownika. Może zdarzyć, że licencja shareware zostanie udostępniona na określony okres i po tym czasie konieczne będzie opłacenie programu, aby móc korzystać z pełnej wersji danego oprogramowania.

Prawa autorskie w internecie

Często można spotkać się z stwierdzeniem, że pobieranie rzeczy z internetu jest zupełnie nielegalne i każdy, kto to robi, powinien podlegać karze grzywny, czy nawet ograniczeniu wolności. Oczywiście jest to nieprawdą, albowiem pliki z internetu można pobierać zupełnie legalnie. Nielegalnym natomiast jest ich dalsze udostępnianie. W razie pobrania, na przykład, zdjęcia i umieszczenia go na swoim portalu lub blogu, możemy być pewni, że autor, lub redakcja strony skąd pochodzi to zdjęcie, upomni się i może nanieść na nas karę za powielenie na przykład danego zdjęcia. Jest to bardzo nagminne w przypadku mniejszych portali. W efekcie takie portale upadają z braku możliwości uregulowania zaległości. Należy pamiętać o tym, że wytyczne prawa autorskiego dotyczą także treści zamieszczanych w internecie, a więc tak jak i wszelkie namacalne dzieła, wszystko, co jest publikowane w internecie, posiada prawa autorskie. A wszelkie zamieszczane w sieci przekazy muzyczne, słowne, czy filmowe nie upoważniają nas do ich bezpłatnego pobierania, a jedynie do bezpłatnej dostępności.

Kary za naruszenie prawa autorskiego

Jak za każde naruszenie prawa, tak również za naruszenie praw autorskich można liczyć się z sankcjami karnymi. W internecie coraz więcej firm oraz indywidualnych twórcy pada ofiarami łamania wcześniej wspomnianych praw. Bardzo łatwo jest teraz skopiować tekst, zdjęcie, muzykę czy film. Karą za takie wykroczenie mogą być bardzo wysokie konsekwencje pieniężne sięgające ponad tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy złotych, a w przypadku bardzo poważnych przestępstw, możemy liczyć się z tym, że polskie prawo może wystawić nam karę pięciu lat pozbawienia wolności za taki występek. Jednak najczęściej stosowanym środkiem kary jest grzywna, a także żądanie usunięcia dóbr autora z naszej przestrzeni – w tym wypadku z naszej strony internetowej, czy profilu na portalu społecznościowym.

Ochrona praw autorskich w internecie

W dzisiejszej dobie rozwoju internetu i przy setkach tysięcy udostępnianych i przesyłanych w nim treści, problem łamania praw autorskich stał się bardzo powszechny. Coraz częściej dochodzi do piractwa oraz do wykorzystywania czyjś utworów w swoich własnych dziełach. Z tego też powodu możemy znaleźć firmy, które pomagają w walce z naruszeniami praw autorskich. Jedną z firm, która świadczy takie usługi, jest Guardem. W ofercie możemy znaleźć takie usługi jak działania antypirackie oraz naruszenie praw autorskich. Na zestawienie działań, dzięki którym podejmujemy walkę z łamaniem praw autorskich to między innymi przeszukanie internetu w celu odnalezienia nadużyć i skradzionych treści. A następnie przystępujemy do działań związanych z ich usunięciem. Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu przedsiębiorstwo również prowadzi pomoc w zakresie prawnym w internecie, walcząc z naruszeniami wyżej opisywanych norm prawnych.