Działania prawne w internecie

Coraz większa globalizacja, spowodowała znaczny rozwój internetu. Duża liczba internautów przesyła za jego pomocą coraz więcej informacji, a także ważnych danych, w tym też te osobiste. Im liczniejsze grono internautów, tym trudniej jest zapanować nad ich zachowaniem w sieci. Powstało wiele zapisów, a także praw normujących to, w jaki sposób powinny zachować się osoby korzystające z internetu.

Jednym z takich pierwszych wyznaczników odpowiedniego postępowania w sieci jest zbiór zasad zachowań, zwany netykietą. Co prawda nie wpisuje się ona w żadne zapisy prawne, więc też nikt nie zajmuje się karaniem osób, które tych zasad nie przestrzegają, jednak nadmierne łamanie netykiety może wiązać się z odpowiednimi konsekwencjami, np. ze strony administratora danej strony internetowej.

Regulaminy internetowe

Powszechnie wiadomo, że internet nie ma swojej siedziby. Co oznacza również, że nie podlega prawu żadnej jednostki terytorialnej. Regulamin strony internetowej to właściwie mówiąc, licencja na korzystanie z zapisów strony internetowej. Niestety często zdarza się, że nie czytamy warunków korzystania z konkretnych stron internetowych i nie wiemy, jakich zasad powinniśmy przestrzegać. Dlatego też może się zdarzyć, że złamiemy przepisy kodeksu strony, co w ostatecznym rozrachunku jest przestępstwem.

Złamaniem takich regulacji jest między innymi podawanie fałszywych danych osobowych przy rejestrowaniu się, kopiowanie tekstów, obrazów, dźwięków, czy filmów.

Głównie w takich regulaminach stron zastrzeżone są zapisy o prawach autorskich. Ważnym faktem jest też to, że nie istnieje żaden określony status, dzięki któremu wszystkie regulaminy brzmiałyby tak samo. Takie spisy są zależne od autora strony, jej funkcji i przeznaczenia. Dlatego często te ordynacje mogą się różnić względem siebie.

Łamanie prawa

Jest kilka sposobów na złamanie prawa internetowego. A konsekwencje tego mogą być naprawdę różne. Jednym ze skutków może być usunięcie naszego profilu z danego portalu. Kolejnym przykładem, bardziej radykalnym, może być ukaranie najczęściej jednostek gospodarczych, które chcą uskutecznić swój marketing za pomocą nachalnej reklamy.

Mowa tutaj oczywiście o tak zwanym spamie, który polega na masowym rozsyłaniu wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na dostępne adresy mail.

Głównym celem mailingu jest zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu naszych produktów lub skorzystania z danych usług. Takie sposoby marketingu są nielegalne w świetle prawo. Odpowiada za to dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego z 2000 roku. Jest w niej zapis, który mówi o tym, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej. Łamanie tych dyrektyw i przepisów grozi karą grzywny za spamowanie. Art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, mówi o tym, że najniższa grzywna za SPAM to 20 złotych. Natomiast najwyższa kara dochodzi nawet do 5000 złotych.

Prawa w internecie

Internet jest jednym z najszybciej rozwijających się mediów. Wszystko rozbudowuje się w niesamowitym tempie. Dotyczy to również usług świadczonych za pomocą internetu.

W związku z tym bardziej klarowne staje się prawo w sferze sieci WWW.

Można to zauważyć między innymi w kontekście kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która w 2016 przeprowadziła kontrole, w związku z kolejnymi regulacjami prawnymi, w tym przypadku mowa o nowych przepisach w ustawie o prawach konsumenta. Kolejną ilustracją może być wprowadzenie nowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, w celu ochrony danych naszych klientów.

Prawo autorkie

Jednak jednym z głównych i najważniejszych praw, które obowiązuje w internecie jest prawo autorskie. Prawo to zapewnia twórcom ochronę wszelkiego rodzaju utworów. Pozwala im na decydowaniu o udostępnianiu dzieła oraz czerpania z niego korzyści finansowych. Prawo autorskie chroni wszystkie przejawy indywidualnej i twórczej pracy, niezależnie od formy i przeznaczenia utworu. Za złamanie prawa autorskiego, osoba która się tego dopuściła może ponieść karę grzywny lub ograniczenia bądź pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Ochrona w Guardem

Aby przestrzegać regulaminów i uniknąć ewentualnych problemów z prawem możemy radzić się wielu specjalistów. Pojawiają się w tym miejscu między innymi adwokaci, ale również firmy, które specjalizują się w prawie internetowym. Jednym z przedsiębiorstw, które świadczy tego typu usługi jest Guardem. Jest to spółka działająca na rynku od 2011 roku, świadcząca usługi blisko powiązane z ochroną reputacji, a także wizerunkiem marketingowo PR-owym w szeroko pojętym internecie.