Pomawianie w internecie

Internet jest dostępny dla praktycznie każdego człowieka na świecie. Liczba użytkowników sieci, wzrasta co sekundę. Internet towarzyszy ludziom w wielu dziedzinach życia codziennego, przy jego pomocy możemy odnaleźć informacje, komunikować się z innymi, robić zakupy, a dzięki swemu rozwoju stał się też narzędziem lub miejscem pracy wielu osób.

Sieć internetowa stała się też świetnym narzędziem komunikacji między firmą, a ich klientami. Nie zaskakuje więc duża liczba opinii w sieci na temat usług, produktów, czy właśnie firm.  Niemniej w sieci, tak jak i w rzeczywistości nie powinniśmy przekraczać pewnych granic związanych z wyrażaniem swojego negatywnego zdania. Gdyż ostatecznie może doprowadzić to do konfliktów z prawem. Szczególnie, gdy nasza wypowiedź zostanie uznana za zniesławienie bądź pomówienie.

Kary za pomówienia

Artykuł 212 Kodeksu Karnego mówi, że pomówienie na przykład firmy, które może narazić ją na straty wizerunkowo-marketingowe jest uznawane za przestępstwo. Takie wykroczenie ścigane jest za pomocą oskarżenia prywatnego, co oznacza, że sam oskarżony musi wszcząć postępowanie. Po skierowaniu sprawy do sądu można wszcząć dwa typy postępowań – karne lub cywilne. Najsurowszą konsekwencją może być pozbawienie wolności do jednego roku. Można skazać oskarżonego też na pieniężne zadośćuczynienie lub wpłatę należności na fundacje charytatywne. W przypadku postępowania cywilnego, oskarżony może zostać zobowiązany do usunięcia treści krzywdzących wizerunek poszkodowanego oraz do złożenia odpowiedniego oświadczenia, które będzie miało na celu odbudowanie wizerunku pokrzywdzonego.

Nie wszystko jest pomówieniem

Należy jednak pamiętać, że nie każdy wpis na portalu społecznościowym lub forum zostanie uznany za złamanie przepisu, o którym mowa w kodeksie karnym. Możliwe jest odrzucenie zarzutu o zniesławieniu w sytuacji, gdy jest on prawdziwy i został uczyniony niepublicznie, bądź publicznie z zastrzeżeniem, że służy dobru interesu. Mówiąc prościej, nie możemy oskarżać osoby, której zarzut jest prawdziwy i ma dowody na jego prawdziwość.

Działa wiele firm, które świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej, a także pomocy przy wizerunku naszej firmy w sieci. Przykładem jednego z przedsiębiorstw, które świadczy usługi z myślą o jednostkach gospodarczych, jest firma Guardem. Zapewniamy naszym klientom stałą ochronę i monitorowanie wizerunku w internecie. Sprawdzamy treści na social mediach, forach oraz blogach. W sytuacji gdy zostaną zlokalizowane treści zagrażające wizerunkowi, przystępujemy do ich neutralizacji.