Przestępstwo w internecie

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość związana jest z internetem oraz nowymi technologiami i jest najszybciej rozwijającą się formą przestępczości na świecie. I chociaż w polskim prawie, nie znajdziemy jednolitej definicji terminu cyberprzestępczości, to można posłużyć się ogólnym znaczeniem, że są to przestępstwa popełnione za pomocą komputerów oraz internetu.

Internet niewątpliwie stał się częścią naszego życia, dzięki niemu komunikujemy się z ludźmi z całego świata, wyszukujemy informacje, robimy zakupy, a dla niektórych stał się nawet miejscem pracy. W ten sposób anonimowi przestępcy łatwo są w stanie zdobyć nasze dane osobowe, które następnie mogą zostać wykorzystane do różnych celów.

Rodzaje cyberprzestępstw

Tak samo, jak bardzo rozległy jest internet, tyle samo istnieje rodzajów popełnianych w nim przewinień. Najbardziej powszechne z nich to:

  • stalking – uporczywe nękanie oraz naprzykrzanie się drugiej osobie, które może wywołać u niej poczucie niebezpieczeństwa, dodatkowo wykorzystywanie czyjegoś wizerunku do zakładania fikcyjnych kont na mediach społecznościowych
  • spoofing – czyli fałszowanie adresów IP, ma na celu podszycie się pod administratora sieci i przejęcie danych
  • piractwo – kradzież licencjonowanego oprogramowania komputerowego oraz jego rozpowszechnianie i sprzedaż
  • hacking – zdalne i nielegalne włamanie się do czyjegoś komputera
  • crimeware – program, umożliwiający dostęp do rachunków bankowych i usług finansowych, którego celem jest kradzież pieniężna oraz wykonywanie nielegalnych transakcji

Poza tym internet stał się miejscem przekroczeń związanych z pornografią dziecięcą i przesyłaniem materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci.

Zapobieganie i zwalczanie

Internet zapewnia przestępcą dużą anonimowość, przez co bardzo trudno jest namierzyć osoby, odpowiedzialne za te naruszenia netykiety. Według statystyk liczba cyberprzestępstw, rośnie z dnia na dzień, a codziennie około miliona osób zostaje poszkodowanych.

Aby nie paść ofiarą tego typu działań, należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, zainstalować na swoim komputerze specjalne programy antywirusowe. Za każdym razem robiąc zakupy w sieci, lepiej upewnić się, czy strona jest wiarygodna i bezpieczna. Dodatkowo należy pamiętać, żeby zakładane przez nas hasła były długie i często zmieniane, unikajmy również odpowiadania na podejrzane wiadomości, które proszą nas o podanie swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy dojdzie już do wykroczenia, które będzie dotyczyć Ciebie, czy Twojej firmy, najlepiej gdyby te treści jak najszybciej zniknęły z internetu. Guardem prowadzi działania, które mają na celu wyszukać w sieci te treści i doprowadzić do ich usunięcia.