Ochrona praw autorskich

W oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie to zespół norm prawnych, które składają się na prawo własności intelektualnej. Dzięki temu twórca danego dzieła, może decydować o jego ogólnodostępnym udostępnianiu oraz może czerpać z tego korzyści finansowe. Aby dzieło mogło stać się utworem, które będzie chronić prawo autorskie, musi być tworem indywidualnej i twórczej pracy człowieka.
Przedmiotem prawa autorskiego są wszelkie utwory wyrażone słowami, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, filmowe, muzyczne i wiele innych.

Prawo autorskie osobiste, a majątkowe

Większość osób wie, czym jest prawo autorskie. Jednak nie wszyscy mogą mieć pojęcie, że wyróżniamy jego dwa rodzaje. Po pierwsze mowa o prawie autorskim osobistym, które chroni w nieograniczonym przedziale czasowym, a również nie podlega odstąpieniu lub zbyciu prawa do autorstwa utworu, daje również prawo do udostępniania go zupełnie anonimowo. Ten rodzaj prawa autorskiego daje również możliwość do podjęcia decyzji na temat pierwszego udostępnienia utworu, a także pozwala nadzorować sposób, w jaki wykorzystywany jest utwór.
Drugim rodzajem prawa autorskiego jest prawo majątkowe, w ich przypadku istnieje ograniczenie czasowe, które obowiązuje 70 lat po śmierci autora. Dzięki tej ustawie przysługuje nam pobieranie wynagrodzenia za eksploatację i udostępnianie naszego dzieła w różnych środkach masowego przekazu.

Ochrona praw autorskich

Codziennie w sieci przesyłanych jest miliony danych i informacji, a w tym także możemy znaleźć wiele nielegalnych treści, których udostępnianie równa się ze złamaniem prawa. Dotyczą one zarówno olbrzymich przedsiębiorstw, jak i małych firm. Ukazuje to, że nikt nie jest bezkarny, a swoich praw trzeba dowodzić w sądzie. Jednak działanie w tej sytuacji na własną rękę może być uciążliwe, a także bardzo czasochłonne.
Łamanie prawa autorskiego, stało się coraz częstszym zjawiskiem. Stąd też ważne jest, aby monitorować rynek pod kątem tego, czy nikt nie łamie prawa i wykorzystuje treści naszego autorstwa. W tym pomaga między innymi firma Guardem, która działa rynku od ponad sześciu lat pomagając swoim klientom chronić swoje utwory, przed kradzieżą. Pomagają nam w tym nasze specjalne działania, dzięki którym wyszukujemy w sieci skradzione i udostępnione treści, bez zgody autora, a następnie przystępujemy do ich likwidacji.