Zabezpieczanie danych na dysku i pendrive

Rozwój technologii sprawił, że mając dostęp do internetu można zrobić zakupy czy zaciągnąć kredyt bez wychodzenia z domu. Jednak żadne rozwiązanie nie jest idealne, a nieodpowiednio chronione dane osobowe i hasła dostępu do kont mogą stać się łatwym celem dla przestępców. Kradzież danych może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet prawnymi, ponieważ złodziej może wykorzystać zdobyte informacje do popełnienia kolejnego przestępstwa.

Wykradanie danych to zjawisko, które z roku na rok przybiera coraz bardziej różnorodne formy. Kiedyś odbywało się głównie poprzez kradzież dokumentów np. dowodu osobistego, czy dokumentacji służbowej. Obecnie w dużej mierze zachodzi przez włamanie do komputera, wykradanie haseł czy instalowanie wrogiego oprogramowania. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy w grę wchodzą liczne tajemnice firmowe oraz dane pracowników i klientów. W tym wypadku kradzież danych wrażliwych oraz innych poufnych informacji może grozić ogromnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa, jak i dla pojedynczych osób poszkodowanych. Włamanie do sieci firmy czy organizacji jest realnym zagrożeniem, przed którym można się bronić, stosując się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i wykorzystując dostępne na rynku narzędzia zabezpieczające. Co zrobić, gdy jednak dane zostaną wykradzione?

Dowód elektroniczny – co to jest?

Kiedy straty spowodowane wykradzeniem danych są poważne, konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Jednak, aby udowodnić przestępstwo, potrzebny jest dowód włamania. Czym jest?

Informatyzacja życia sprawia, że liczba procesów karnych z wykorzystujących tzw. dowód cyfrowy stale rośnie. Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym to nic innego jak informacja zapisana na nośniku cyfrowym, np. w pamięci telefonu.

Zabezpieczenie dowodów elektronicznych

Dowód przestępstwa jest użyteczny w procesie karnym tylko wtedy, kiedy zostanie odpowiednio zabezpieczony. Co to znaczy?

Dowód w sprawie może zostać zabezpieczony tylko przez odpowiednio wyspecjalizowane jednostki, takie jak prokuratura, policja, czy też ABW, CBA i inne organy ścigania. Co ważne, metodyka zabezpieczania dowodów może się nieco różnić w zależności od organizacji, ponieważ nie została przez ustawodawcę określona w żadnym obowiązującym normatywnym akcie prawnym.

Dowód kradzieży w postaci cyfrowej jest dozwolony w procesie karnym. Jednak brak jednoznacznych wytycznych dotyczących zabezpieczania i jego prawnej definicji pozostawia organom ścigania oraz sądom dużą swobodę w ocenie.

Warto ochronić się przed kradzieżą danych już teraz i skorzystać z profesjonalnych metod, jakie oferuje Guardem.