Usługi Pr

Public Relations

Public relations, wyrażenie z języka angielskiego, oznaczające relacje publiczne. Choć opracowano ponad dwa tysiące definicji tego terminu, to głównym założeniem jest świadome, zaplanowanie długofalowych działań związanych z kształtowaniem stosunków publicznych przedsiębiorstwa lub innej organizacji, zarówno z bliższym, jak i dalszym otoczeniem, które może składać się z klientów, mieszkańców, pracowników, czy kontrahentów. Mające na celu pozyskanie jak największej liczby klientów oraz utrzymanie dobrego i rozpoznawalnego wizerunku firmy. W Polsce public relations powszechnie nazywane jest jako pijar lub piar.

Cele i funkcje

Cele public relations, mogą się różnić w zależności od firmy, ale możemy je podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • cele ogólne: wykorzystywane przez wszystkie typy organizacji, zaliczamy do nich takie działania jak kształtowanie wizerunku i opinii oraz uzyskanie poparcia i zaufania, poprzez przekazywanie informacji o firmie do otoczenia np. bezpośrednio za pomocą mediów
 • cele operacyjne: pośredniczą w realizacji celów końcowych, zaliczamy do nich obserwację opinii publicznej, prezentację firmy i jej produktów oraz budowanie kontaktów z osobami wpływowymi
 • cele końcowe: konkretne zadania, które mają na celu skupić uwagę na danej firmie – współpraca z innymi organizacjami, prezentacja firmy jako dobrze funkcjonującej i zorganizowanej całości.

PR dotyczy wielu obszarów działalności firmy, trudno jest wyodrębnić pojedyncze funkcje, gdyż wzajemnie się one warunkują, a każda z nich jest następstwem poprzedniej. Jednak wyróżniono trzy podstawowe funkcje pijaru:

 • integracyjna: jej założeniem jest dostosowanie firmy do podmiotów otoczenia, których zadaniem jest zrozumienie oraz zaakceptowanie celów firmy i połączenie ich z własnymi
 • koordynacyjna: dobór odpowiednich elementów promocji z public relations tak, aby powstała treść promocyjna zgodna z docelowym obrazem przedsiębiorstwa
 • komunikacyjna:  porozumiewanie się przedsiębiorstwa z grupami z otoczenia, w celu osiągnięcia zrozumienia w prowadzonych działaniach i utrzymanie odpowiednich więzi

Narzędzia Public Relations:

Do osiągnięcia postawionych celów, należy wykorzystać odpowiednie narzędzia z obszaru pijaru, do których możemy zaliczyć między innymi:

 • publicity – czyli współpracę ze środkami masowego przekazu
 • organizacja imprez i spotkań
 • relacje z inwestorami
 • sponsorowanie
 • relacje z blogerami (influencer marketing)
 • monitorowanie mediów
 • budowanie wizerunku pracodawcy
 • zarządzanie kryzysowe
 • e-PR – działania skupione na narzędziach internetowych, głównie w mediach społecznościowych

Public Relations a Marketing

Public relations często mylony jest z marketingiem i choć mogłoby się wydawać, że są ze sobą pokrewne, to jednak są to dwie różne dziedziny. Główną różnicą między nimi jest to, że marketing łączy ze sobą działania związane z ceną, promocją, produktem oraz punktem sprzedaży. PR idzie o krok dalej i wpływa na świadomość naszych potencjalnych klientów, mając na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. W skrócie można więc powiedzieć, że głównym celem marketingu jest sprzedaż, a celem public relations jest uzyskanie dobrej opinii i zaufania.

Usługi Public Relations

Public relations to przede wszystkim skuteczna komunikacja z otoczeniem przedsiębiorstwa, czyli klientami, pracownikami oraz kontrahentami. Głównym założeniem usług PR jest budowanie lub poprawienie pozytywnego i przede wszystkim trwałego, wizerunku. Jest to możliwe, dzięki wstępnej analizie sytuacji wyjściowej, czyli poznaniu potrzeb klienta i jego wcześniejszych  działań. Następnie należy przystąpić do przygotowania planu działań, który powinien zawierać określoną grupę docelową, strategie celów oraz odpowiednio dobrane narzędzia. Dzięki temu postawione cele i założenia zostaną zrealizowane. Do głównych usług z zakresu Public Relations, Guardem należy:

 • e-PR, czyli PR w internecie – odkąd internet stał się największym nośnikiem informacji, ważne jest więc, aby zadbać o wizerunek firmy w sieci, poprzez odpowiednie strategie komunikacyjne
 • PR kryzysowy – w czasie prowadzenia firmy, możemy być narażeni na różnego rodzaju kryzysy, warto jest mieć wtedy przygotowany tak zwany plan kryzysowy, który pozwoli na ustabilizowanie powstałej sytuacji
 • PR korporacyjny – kompleks działań, które pozwolą na poprawę bądź stworzenie odpowiedniego wizerunku firmy dla partnerów, inwestorów lub klientów

Działania związane z Public Relations stanowią idealne uzupełnienie, odpowiednio funkcjonującej firmy. Dzięki nim Twoi potencjalni klienci, szukając informacji o Twojej firmie, produktach lub usługach w internecie, będą mogli znaleźć opinie zadowolonych klientów lub stronę firmową, na której prezentowane są produkty lub usługi. W ten sposób Twoja marka zyskuje zaufanie klientów i zostaje przez nich pozytywnie postrzegana.