Komunikacja kryzysowa w internecie

W dzisiejszych czasach każda firma powinna być przygotowana na kryzys wizerunkowy, a zwłaszcza ten rozprzestrzeniający się w internecie. Możliwość błyskawicznego przekazywania informacji, nawet tych nieprawdziwych, poprzez media społecznościowe stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami. Jak uchronić działalność przed utratą dobrego wizerunku?

Problemy wizerunkowe to zjawisko, które może pojawić się niespodziewanie, a jego zniwelowanie i wyciszenie wymaga zintegrowanych działań na wielu polach. Jednym z obszarów, który wymaga dużego zaangażowania jest sieć, dlatego komunikacja kryzysowa w internecie jest jednym z najważniejszych elementów zażegnywania kłopotów. Należy jednak pamiętać, że podczas gdy firma traci w oczach klientów oraz kontrahentów konieczne są działania naprawcze, które uchronią przedsiębiorstwo przed poważnymi stratami finansowymi.

Komunikacja w sytuacji kryzysowej – dobór odpowiednich narzędzi

W zależności od profilu działalności danej jednostki oraz dostępnych środków komunikacja kryzysowa będzie się różnić. Niezwykle ważne jest dobranie odpowiednich narzędzi, które pozwolą dotrzeć do sprecyzowanej grupy odbiorców, co pozwoli na efektywniejsze działanie.

W celu opracowania zasad skutecznej komunikacji kryzysowej Guardem przeprowadza szereg badań i analiz, mających na celu dopasowanie środków informowania o sytuacji kryzysowej. Wybór poszczególnych mediów zależy od wielu czynników, takich jak zasięg, poziom aktywności użytkowników oraz ich specyfika.

Plan komunikacji kryzysowej

Jasno określony plan w wypadku sytuacji kryzysowej pozwala na opanowanie emocji i uniknięcie paniki w czasie wystąpienia problemów. Wyeliminowanie chaotycznych działań jest kluczem do zażegnania kryzysu wizerunkowego.

Ścisła współpraca z firmą zlecającą podczas opracowywania strategii, jak i komunikacji kryzysowej pozwala na stworzenie indywidualnego oraz skutecznego planu działania. Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań i analiz stopnia ryzyka wystąpienie poszczególnych scenariuszy, firma Guardem  przedstawia warianty działania, jakie można podjąć, aby zmniejszyć skutki wystąpienie kryzysu lub do niego nie dopuścić. Zasady komunikacji w sytuacji kryzysowej są opracowywane wraz z klientem, co pozwala na odpowiednie dopasowanie strategii do konkretnych okoliczności.

Budujemy strategie w oparciu o sprawdzone modele komunikowania się w sytuacjach kryzysowych, wzbogacone o indywidualne elementy dopasowane do potrzeb danego przypadku. Guardem oferuje szeroką gamę działań neutralizujące skutki kryzysu wizerunkowego oraz działań naprawczych.