Usuwanie nielegalnych treści / plików z internetu

Nielegalne treści w internecie

Współcześnie każdy użytkownik ma prawo zamieszczać w internecie różnego rodzaju materiały, przez co powszechnym problemem jest pojawianie się coraz większej ilości treści nielegalnych i zabronionych ze względu na swoją zawartość lub łamanie praw autorskich.

Zjawisko piractwa internetowego to działania, które polegają na nielegalnym udostępnianiu, kopiowaniu i posługiwaniu się pewnymi materiałami (muzyką, filmami, programami itp.) bez wiedzy i zgody autora lub producenta i bez dokonania należytej opłaty. Piractwo internetowe jest w Polsce bardzo powszechne i nasz kraj znajduje się w czołówce państw z największą ilością nielegalnie pobieranych plików. Za naruszanie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna i coraz częściej zatrzymuje się osoby, które ściągają pirackie pliki oraz wyciąga się konsekwencje z tego rodzaju łamania prawa.

Usuwanie nielegalnych treści

Nielegalne udostępnianie pirackich zawartości największe straty przynosi podmiotom i osobom do nich uprawnionym. Poprzez łatwą dostępność tych plików w internecie spada ich sprzedaż, a co za tym idzie zmniejszają się zyski z tej sprzedaży generowane.

Publikowane przez piratów filmy, oprogramowania, seriale, gry komputerowe, audiobooki, ebooki czy muzyka bezprawnie znajdujące się na platformach powinny być usunięte.

Istnieje możliwość skutecznej walki o swoją własność, która została nielegalnie upubliczniona w internecie bez zgody autora lub właściciela. Osoby uprawnione z tytułu praw autorskich, a także dystrybutorzy i wydawcy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, a także odszukanie i usunięcie nielegalnych treści z platformy, na której zostały zamieszczone.

Co grozi za piractwo

Zarówno osoby udostępniające nielegalne pliki, jak i użytkownicy którzy je pobierają mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Poza usunięciem nieodpowiednich plików ich właściciel (posiadacz praw autorskich) może domagać się zapłaty nawet trzykrotnie wyższej niż standardowa kwota za pobranie materiału. Taka osoba może również zażądać zwrotu sumy pozyskanej przez udostępnienie i wykorzystanie nielegalnie publikowanych treści.

Upublicznianie cudzego mienia bez zgody i wiedzy osoby uprawnionej w świetle prawa uznawane jest za kradzież i zgodnie z artykułem 278 § 2, mówiącym o tym, że każdy, kto bez  zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzą własność w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.